MathCheck Taulukkoväitemoodi

Kirjoita taulukosta `A[1...n]` puhuvat kaavat.

Viimeinen alkio on vähintään 2.

tai

Ensimmäinen, toinen ja viimeinen alkio ovat erisuuret.

tai

Sisältö on palindromi.

tai

Suurin alkio on olemassa ja yksikäsitteinen.

tai
Sievennä seuraavat taulukosta `T[0...k-1]` mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon.

Jokainen alkio on jonkin alkion kanssa erisuuri.

tai

Jokainen alkio on jonkin alkion kanssa yhtäsuuri.

tai

Jokainen alkio on jotain alkiota pienempi.

tai

MathCheck tarkastaa vastauksen kokeilemalla kaikki taulukot, joiden koko ≤ 4 ja joiden alkiot ϵ {0,1,2,3}.