MathCheck Moduloaritmetiikkamoodi

Luettele ne luvut, joilla on neliöjuuri modulo 13. Ilmaise vastaus muodossa `x=0 vv ...`

tai

Kirjoita väite, joka sanoo, että nollasta poikkeavalla luvulla `x` ei ole käänteisarvoa. MathCheck tarkastaa väitteen modulo 20.

tai

MathCheck on komennettu laskemaan modulo `M`. Kirjoita väite, jolla saat `M`:n selville.

tai
Sitten kirjoita `M` tähän:
tai

MathCheck tarkastaa vastauksen kattavasti kokeilemalla kaikki vaihto­ehdot.

Opiskelija voi käyttää tätä moodia ilman malli­vastausta.