TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri

Tulo- ja lähtövalitsin

Multiplexer ja Demultiplexer

Tulovalitsin - Multiplexer

n-bittinen tulovalitsin

 Multiplekseri (1-bit)    eli 
a b sel LED sel LED(output) 0 0 0 0 0 a 0 0 1 0 1 b 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
 Useampi bittiset multiplekserit esim. 4-bittinen
 
 Sisääntulona
 
 - kaksi 4 bittistä lukua (a[4] ja b[4]) sekä 
 - yksi 1-bittinen valintasignaali (sel)

 Ulostulona
 
 - a[4] jos sel = 0 tai 
 - b[4] jos sel = 1 

 eli yleisesti
     sel(1-bit) output (n-bittinen)
      0     a[n] (n-bittinen luku)
      1     b[n] (n-bittinen luku)

n-bittinen tulovalitsin, jossa enemmän kuin 2 sisääntuloa

  Useampi sisääntulo joista valita esim.
 
 Sisääntulona
 
 - neljä 16 bittistä lukua    - kahdeksan 16 bittistä lukua  
 (a[16], b[16], c[16] ja d[16])  (a[16], b[16], c[16], d[16], 
                  e[16], f[16], g[16] ja h[16])  
 - yksi 2-bittinen        - yksi 3-bittinen 
  valintasignaali (sel)      valintasignaali (sel)

 Esimerkki totuustauluiksi
 
 sel[1] sel[0] out     sel[2] sel[1] sel[0] out
 0   0   a       0   0   0   a
 0   1   b       0   0   1   b
 1   0   c       0   1   0   c
 1   1   d       0   1   1   d
               1   0   0   e
               1   0   1   f
               1   1   0   g
               1   1   1   h

Demultiplekseri eli lähtövalitsin

 Lähtövalitsimessa on yksi data sisääntulo (in), 
 joka kytketään yhteen ulostuloista (esim. a tai b) 
 valintasignaalin (sel) perusteella

 Demultiplekseri (1-bit)     
 input  | output       input | output
 in sel | a  b        sel | a  b
 0  0 | 0  0        0 | in  0
 0  1 | 0  0        1 | 0  in
 1  0 | 1  0   
 1  1 | 0  1   

 Saamme a:lle ja b:lle funktiot

 a = in·sel ja b = in·sel 

Lähtövalitsin, jossa enemmän kuin 2 ulostuloa

 Useampi ulostuloiset demultiplekserit esim.
 
 sel[1] sel[0]  a  b  c  d
  0   0   in  0  0  0
  0   1    0 in  0  0
  1   0    0  0 in  0
  1   1    0  0  0 in

 
 sel[2] sel[1] sel[0]  a  b  c  d  e  f  g  h
  0   0   0    in  0  0  0  0  0  0  0  
  0   0   1    0 in  0  0  0  0  0  0
  0   1   0    0  0 in  0  0  0  0  0
  0   1   1    0  0  0 in  0  0  0  0
  1   0   0    0  0  0  0 in  0  0  0
  1   0   1    0  0  0  0  0 in  0  0
  1   1   0    0  0  0  0  0  0 in  0
  1   1   1    0  0  0  0  0  0  0 in