TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri

Boolean algebra

Viestiseinä osoitteesta www.mwall.mobi/agora

ja valitse saliksi Auditorio 3

Tulojen summamuoto

ABXORMinimitermit
000
011a • b
101a • b
110

Kaikki kahden muuttujan boolean funktiot

 Nimi     Funktio  a 0 0 1 1
             b 0 1 0 1
 FALSE     0      0 0 0 0
 AND      a•b     0 0 0 1
 a AND NOT b  a•b     0 0 1 0
 a       a      0 0 1 1
 NOT a AND b  a•b     0 1 0 0
 b       b      0 1 0 1 
 XOR      a•b+a•b   0 1 1 0
 OR      a + b    0 1 1 1
 NOR      a + b    1 0 0 0
 XNOR     a•b+ab   1 0 0 1
 NOT b     b      1 0 1 0
 a OR NOT b  a + b    1 0 1 1
 NOT a     a      1 1 0 0
 NOT a OR b  a + b    1 1 0 1
 NAND     a•b     1 1 1 0
 TRUE     1      1 1 1 1
 Merkinnät operaattoreille
 NOT a   a
 a OR b  a + b
 a AND b  a • b

Boolen Algebran Lait ja Säännöt

 Liitännäisyys eli assosiatiivisuus     
 a + (b + c) = (a + b) + c                  
 a • (b • c) = (a • b) • c      
 
 Osittelulaki eli distributiivisuus
 a • (b + c) = (a • b) + (a • c)        
 a + (b • c) = (a + b) • (a + c)     
 
 Vaihdannaisuus eli kommutatiivisuus
 a + b = b + a            
 a • b = b • a         
 
 De Morganin teoreema
 a • b = a + b   (NAND)
 a + b = ab   (NOR)
 
 Boolean algebran lakeja ja sääntöjä
 
 1) a • a = a   2) a + a = a   
 
 3) a • 1 = a   4) a + 1 = 1   
 
 5) a • 0 = 0   6) a + 0 = a   
 
 7) a • a = 0   8) a + a = 1   
 
 9) a = a     (kaksoisnegaatio)
 
 10) a + a • b = a + b    
 
 11) a + a • b = a + b