TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, 3 op

Kurssin tiedot opetusajankohdan mukaan

Kurssin suorituksesta

  • Kurssin suoritus itsenäisesti ja etänä omassa aikataulussa: ilmoittaudu korpissa kevään 2017 kurssille ja suorita kurssi kevään 2017 vaatimusten mukaan.
  • Jos olet aloittanut kurssin itsenäisen suorittamisen kevään 2015 materiaalien mukaan, voit jatkaa niiden mukaan ilman takarajaa.

Aiemman kurssisuorituksen laajentaminen

Jos olet suorittanut TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin 3 op laajuisena kevättä 2015 vanhempien vaatimusten mukaan, voit laajentaa suoritustasi 4 op tai 5 op laajuiseksi suorittamalla tehtäviä Reitityksen konfigurointi ja emulointi tai Johdanto protokolla- ja verkkosimulaattoreihin osioista. Aiemman 3 op suorituksen arvolauseen perusteella saat 60 - 100 pistettä ja laajentamasi kurssin arvolause määräytyy sen mukaan kuinka paljon yhteispisteesi ovat kerättyäsi lisää pisteitä.

Jos olet suorittanut TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin 1-4 op laajuisena kevään 2015 vaatimusten mukaan, voit laajentaa suoritustasi tekemällä lisää kevään 2015 tehtäviä.

Suorituksen laajuutta ja arvolausetta voi nostaa siihen asti kunnes opiskelija sitoo kurssin pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.