ITKP104 Tietoverkot kurssin opiskelu - kevät 2017

ITKP104 Tietoverkot kurssin voi opiskella 1-5 op laajuisena. Kurssi koostuu kolmesta teoriaosuudesta sekä kahdesta käytännön osuudesta. Jos et tiedä kuinka laajana sinun täytyy kurssi opiskella, on vaatimuksia listattu täällä. Tietotekniikan pääaineopiskelija, joka on aloittanut opinnot Jyväkylän yliopistossa syksyllä 2011 tai sen jälkeen, opiskelee kurssin 5 op laajuisena.

Kurssin aikataulu

ITKP104 Tietoverkot kurssin voi opiskella jatkuvasti itsenäisesti. Kurssin osioiden opiskelulle ei ole takarajaa. Voit opiskella eri osioita kurssille ilmoittautumisvuoden (tai uudempien) ohjeiden mukaan.

Kurssin teoriaosioiden (1-3 op) opiskelu

Kurssin teoriaosioiden osaaminen osoitetaan tenttimällä. Teoriaosiot voi tenttiä joko yhden tai useamman samalla kertaa. Välikokeisiin ja tentteihin ilmoittaudutaan Korpin kautta, eTentteihin ilmoittaudutaan eTentti -järjestelmän kautta.

Hyvityspisteitä kurssin teoriaosioihin

Teoriaosioden arvosteluun vaikuttaa myös mahdolliset hyvityspisteet, joita voit saada Demoista sekä vastaamalla wikissä oleviin tenttikysymyksiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät kyseisiltä sivuilta.

Kurssin käytännön osioiden (1-2 op) opiskelu

Kurssin käytännön osioiden osaaminen osoitetaan tekemällä Analysaattori- tai Ohjelmointitöiden harjoitustehtäviä siten että kurssin laajuutta vastaava minimipistemäärä täyttyy.

Hyvityspisteitä kurssin käytännön osioihin

Hyvityspisteitä saa tekemällä käytännön osioiden TIM-järjestelmässä olevat demotehtävät.

Vanhan kurssin laajentaminen

Jos olet aiemmin opiskellut ITKP104 Tietoverkot kurssin 1-4 op laajuisena, niin voit kasvattaa kurssin suorituksen laajuutta ilman että ilmoittaudut kurssille uudelleen. Laajentaminen tapahtuu eTenttimällä puuttuva(t) osio(t) tai tekemällä käytännön osioiden tehtävät voimassa olevien eTenttien tai käytännön osioiden vaatimusten mukaan.

Kurssin laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun se sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.