ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2017

Seuraavan luennon alkuun on

Ajankohtaista

 • Korpissa voi ilmoittautua Analysaattorityön ensimmäiseen ohjaukseen, joka pidetään perjantaina 30.3.2017 kl 12-14 mikroluokassa. Ohjauksessa käydään läpi HTTP protokollan toimintaa tekemällä Demon 4 tehtäviä.
 • Wiki hyvityspisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 24.3.2017 klo 12:52.
 • TIM tehtävien pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 24.3.2017 klo 12:42.
 • Torstain 23.3 luentotallenne on julkaistu.
 • Ensimmäisten ohjelmointityön ohjausten TIM -sivu. Ohjauksissa opitaan ohjelmointityön harjoitusten tekemiseen vaaditut taidot ja opiskelija saa tehtyä harjoitustehtäviä.
 • Halutessasi voit vastata kurssin alkukyselyyn ennen kuin aloitat opiskelemisen, yhteenvedon vastauksista näkee täältä.

Kurssin opiskelu itsenäisesti

 • Itsenäinen opiskelu kevään 2016 ohjeiden ja materiaalien mukaan.
 • Kevään 2017 kurssin voi opiskella itsenäisesti omalla aikataululla sitten kun luentotallenteet ovat saatavilla.

Kurssin opiskelu etänä

 • Kurssin voi opiskella etänä, opiskeluun tarvittavat materiaalit löytyy kurssin kotisivuilta.
 • Teoria osioiden oppimisen osoittamiseksi pitää käydä tenttissä paikan päällä Jyväskylässä. eTentti on mahdollinen läpi vuoden, mutta järjestelmä ei (vielä) tue tenttimistä toisella paikkakunnalla.
 • Kurssi on mahdollista suorittaa myös ilman tenttejä tekemällä käytännön osioiden harjoitustehtäviä sekä keräämällä hyvityspisteitä. Esimerkiksi täydet 32+32 pistettä käytännön osioista ja 16 pistettä hyvityksiä viidestä demosta riittää 5 op suoritukseen arvolauseella 1. Pisteiden, kurssin laajuuden ja arvolauseen suhteet näet arvostelu sivulta.