ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2017

Seuraavan luennon alkuun on

Ajankohtaista

 • Kun palautat analysaattori- tai ohjelmointitöitä 30.6.2017 jälkeen, ilmoita luennoitsijalle sähköpostilla.
 • Suoritukset päivitetty opintorekisteriin viimeksi 20.7.2017 klo 11:44, jos oli valinnut kurssin laajudeksi 1 - 5 op ja oli kerännyt vähintään yhden pisteen valitsemistaan osioista ja yhteispisteet riittivät arvolauseeseen 1-5.
 • Analysaattori- ja ohjelmointitöiden pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 20.7.2017 klo 11:43.
 • TIM tehtävien pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 20.7.2017 klo 11:13.
 • Loppukokeen (9.6.2017) pisteet päivitetty korppiin ja arvostellut kokeet ovat ladattavissa 16.6.2017 klo 10:28.
 • Wikin hyvityspisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 16.6.2017 klo 10:26.
 • Kesälle on korppiin lisätty Kesäohjaus -ryhmiä eri viikoille keskiviikkoisin klo 12-14 analysaattori- ja ohjelmointitöiden itsenäiseen tekemiseen Tietoliikennelabrassa Ag C331.1, ohjausta saa tarvittaessa. Oma kannettava mukaan. Ilmoittautumiset Kesäohjauksiin viikkokohtaiseen ryhmään. Vain yhteen ryhmään voi olla kerrallaan ilmoittautuneena, mutta voi ilmoittautua uuteen ryhmään poistaen ilmoittautumisen aiemmasta ryhmästä.
 • Kurssin loppukyselyn vastauksia pohtimalla tulee kerranneeksi tenttiä varten, yhteenvedon vastauksista näkee täältä
 • Halutessasi voit vastata kurssin alkukyselyyn ennen kuin aloitat opiskelemisen, yhteenvedon vastauksista näkee täältä.

Kurssin opiskelu kesällä 2017 ja syksyllä 2017

Kurssin opiskelu etänä tai itsenäisesti

 • Kurssin voi opiskella etänä, opiskeluun tarvittavat materiaalit löytyy kurssin kotisivuilta.
 • Aloita kurssi tutustumalla kurssin opiskeluun sekä arvosteluun ja Teoria 1 osion luentokalvoihin, luentomateriaaliin sekä katsomalla luentotallenteita ja aloita demojen tekeminen. Valitse itsellesi kurssin laajuus ja jatka opiskeluja opiskeltavien osioiden ohjeiden mukaisesti. Tutustu kurssin vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa opitut teoria-asiat kokeilla ja valitse itsellesi sopiva.
 • Teoriaosioiden oppimisen osoittamiseksi pitää käydä tenttissä paikan päällä Jyväskylässä. eTentti on mahdollinen läpi vuoden, mutta järjestelmä ei (vielä) tue tenttimistä toisella paikkakunnalla.
 • Kurssi on mahdollista suorittaa myös ilman tenttejä tekemällä käytännön osioiden harjoitustehtäviä sekä keräämällä hyvityspisteitä. Esimerkiksi täydet 32+32 pistettä käytännön osioista ja 16 pistettä hyvityksiä viidestä demosta riittää 5 op suoritukseen arvolauseella 1. Pisteiden, kurssin laajuuden ja arvolauseen suhteet näet arvostelu sivulta.