ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2017

Seuraavan luennon alkuun on

Ajankohtaista

 • Suoritukset vietiin rekisteriin viimeksi 26.5.2017 klo 11:51, jos oli valinnut kurssin laajudeksi 1 - 5 op ja oli kerännyt vähintään yhden pisteen valitsemistaan osioista ja yhteispisteet riittivät arvolauseeseen 1-5.
 • Analysaattori- ja ohjelmointitöiden pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 26.5.2017 klo 11:51.
 • TIM tehtävien pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 26.5.2017 klo 11:32.
 • Välikokeen 3 (24.5.2017) pisteet päivitetty korppiin ja arvostellut kokeet ovat ladattavissa 24.5.2017 klo 16:35.
 • Wikin hyvityspisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 24.5.2017 klo 15:26.
 • Kesälle tulee jonkin verran analysaattorityön ja ohjelmointityön ohjausaikoja viikosta 23 eteenpäin. Ohjaustapahtumissa tehdään töitä itsenäisesti, ohjausta saa tarvittaessa.
 • Loppukokeen (19.5.2017) pisteet päivitetty korppiin ja arvostellut kokeet ovat ladattavissa 22.5.2017 klo 14:04.
 • Kurssin 3 - 5 op laajuisia suorituksia viedään rekisteriin loppukokeen 19.5 jälkeen niiden osalta, jotka käyvät loppukokeessa ja ovat keränneet vähintään yhden pisteen jokaisesta osiosta ja yhteispisteet riittävät arvolauseeseen 1-5 ja ovat korpissa valinneet kurssille suorituslaajuuden. Vastaavasti välikokeen 3 jälkeen. Sen jälkeen suorituksia viedään rekisteriin aina kun koe- tai hyvityspisteitä päivitetään korppiin, vaikkei olisi tehnyt kaikkia teoriaosioiden kokeita.
 • Kurssin loppukyselyn vastauksia pohtimalla tulee kerranneeksi tenttiä varten, yhteenvedon vastauksista näkee täältä
 • Halutessasi voit vastata kurssin alkukyselyyn ennen kuin aloitat opiskelemisen, yhteenvedon vastauksista näkee täältä.

Kurssin opiskelu kesällä 2017 ja syksyllä 2017

Kurssin opiskelu etänä tai itsenäisesti

 • Kurssin voi opiskella etänä, opiskeluun tarvittavat materiaalit löytyy kurssin kotisivuilta.
 • Aloita kurssi tutustumalla kurssin opiskeluun sekä arvosteluun ja Teoria 1 osion luentokalvoihin, luentomateriaaliin sekä katsomalla luentotallenteita ja aloita demojen tekeminen. Valitse itsellesi kurssin laajuus ja jatka opiskeluja opiskeltavien osioiden ohjeiden mukaisesti. Tutustu kurssin vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa opitut teoria-asiat kokeilla ja valitse itsellesi sopiva.
 • Teoriaosioiden oppimisen osoittamiseksi pitää käydä tenttissä paikan päällä Jyväskylässä. eTentti on mahdollinen läpi vuoden, mutta järjestelmä ei (vielä) tue tenttimistä toisella paikkakunnalla.
 • Kurssi on mahdollista suorittaa myös ilman tenttejä tekemällä käytännön osioiden harjoitustehtäviä sekä keräämällä hyvityspisteitä. Esimerkiksi täydet 32+32 pistettä käytännön osioista ja 16 pistettä hyvityksiä viidestä demosta riittää 5 op suoritukseen arvolauseella 1. Pisteiden, kurssin laajuuden ja arvolauseen suhteet näet arvostelu sivulta.