ITKP104 Tietoverkot kurssin suoritus

ITKP104 Tietoverkot kurssin voi suorittaa 1-5 op laajuisena. Kurssi koostuu kolmesta teoriaosuudesta sekä kahdesta käytännön osuudesta. Jos et tiedä kuinka laajana sinun täytyy suorittaa kurssi, on vaatimuksia listattu täällä. Tietotekniikan pääaineopiskelija, joka on aloittanut opinnot JY:ssä syksyllä 2011 tai sen jälkeen, suorittaa kurssin 5 op laajuisena.

Kurssin aikataulu

ITKP104 Tietoverkot kurssin voi suorittaa jatkuvasti itsenäisesti. Kurssin osioiden suorittamiselle ei ole takarajaa. Voit suorittaa eri osioita kurssille ilmoittautumisvuoden (tai uudempien) ohjeiden mukaan.

Kurssin teoriaosioiden (1-3 op) suorittaminen

Teoriaosiot voi suorittaa joko yhden tai useamman samalla kertaa. eTentteihin ilmoittaudutaan eTentti -järjestelmän kautta. Alla on listattu eri vaihtoehtoja kurssin teoriaosioiden suorittamiseen

  • eTentti - Teoria 1-3 osiot (osiot joko yksittäin tai useampi yhdellä kertaa). Koeaika 110 minuuttia.
Hyvityspisteitä kurssin teoriaosioihin

Teoriaosioden arvosteluun vaikuttaa myös mahdolliset hyvityspisteet, joita voit saada Demoista sekä vastaamalla wikissä oleviin tenttikysymyksiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät kyseisiltä sivuilta.

Kurssin käytännön osiot (1-2 op)

Kurssin käytännön osiot suoritetaan palauttamalla Analysaattori- ja Ohjelmointitöiden harjoitustehtäviä siten että kurssin laajuutta vastaava minimipistemäärä täyttyy.

Hyvityspisteitä kurssin käytännönosioihin

Hyvityspisteitä saa tekemällä käytännön osioiden TIM-järjestelmässä olevat esitehtävät.

Vanhan suorituksen laajentaminen

Jos olet aiemmin suorittanut ITKP104 Tietoverkot kurssin 1-4 op laajuisena, niin voit laajentaa suorituksen ilman että ilmoittaudut kurssille uudelleen. Suoritus tapahtuu eTenttimällä puuttuva(t) osio(t) ja/tai suorittamalla käytännön osioiden tehtävät voimassa olevien eTenttien ja/tai käytännön osioiden vaatimusten mukaan.

Suorituksen laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun se sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon