ITKP104 Tietoverkot kurssin arvostelu

Kurssin arvostelu määräytyy suorituslaajuuden mukaan. Opiskelija valitsee korpissa haluamansa laajuudeen ja suorittaa haluamansa osiot kurssista.

Taulukossa näkyvien minimien lisäksi jokaisesta suoritettavasta osiosta on saatava vähintään 1 piste. Esimerkiksi: Opiskelija haluaa 2 op suorituksen, niin jos Teoria 1 osuudesta saa 32 pistettä, täytyy Teoria 2 osuudesta saada vähintään 1 piste, jotta saa suorituksen 2 op laajuudella arvolauseella 1.

Hyvityspisteet lisätään koepisteiden päälle, edellä mainittu minimi 1 piste on mahdollista saada myös ko. osion hyvityspisteillä.

Yksittäisen osion maksimipistemäärä on 32 pistettä, ilman hyvityspisteitä. Jos jonkun osion koepisteiden ja hyvityspisteiden summa on suurempi kuin 32 pistettä, niin hyvityspisteet siirretään automaattisesti jonkun toisen osion pisteisiin.

Arvolause1 op2 op3 op4 op5 op
5 30 60 90 120 150
4 26 52 78 104 130
3 22 44 66 88 110
2 18 36 54 72 90
1 16 32 48 64 80

Arvostelun muutos aiempiin vuosiin on pisteiden kertominen neljällä, koska uudessa eTentti -järjestelmässä voi antaa vain kokonaisia pisteitä.