ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2016

Seuraavan luennon alkuun on

Ajankohtaista

  • TIM tehtävien pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 12.6.2018 klo 9:17.
  • Wiki hyvitykset on viimeksi päivitetty Korppiin 6.10.2016 klo 15:09.
  • Jos palautat analysaattori- tai ohjelmointitöitä, lähetä tieto palautuksesta luennoitsijalle sähköpostilla.
  • Jos tahdot muuttaa suorittamasi kurssin opintopistemäärää, ilmoita siitä luennoitsijalle sähköpostilla.
  • Osioiden suorittamiseen ja pisteiden keräämiseen ei ole takarajaa. Huomaa kuitenkin että suorituksen laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun kurssi sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon
  • Kurssin loppukyselyn vastauksia pohtimalla tulee kerranneeksi tenttiä varten, yhteenvedon vastauksista näkee täältä
  • Halutessasi voit vastata kurssin alkukyselyyn ennen kuin aloitat opiskelemisen, yhteenvedon vastauksista näkee täältä

Kurssin suoritus itsenäisesti

  • Kevään 2016 kurssin suoritusta voi jatkaa itsenäisesti näiden sivujen ohjeiden mukaan.
  • Kurssi on vanhentunut korpissa, mutta sillä ei ole vaikutusta suoritukseen.
  • Jos et ole ilmoittautunut kevään 2016 kurssille korpissa, suorita uudempi kurssi.

Mitä kurssin jälkeen?

ITKP104 Tietoverkot on ollut laaja katsaus tietoverkkojen ja tietoliikenneprotokollien maailmaan. Jos aiheet kiinnostaa enemmän niin kannattaa perehtyä kurssilla lähteinä oleviin kirjoihin. Osaamistaan voi syventää myös suorittamalla TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin. Lisäksi kurssin wiki sivuille on listattu muutamia tietoverkkoihin liittyviä verkkokursseja, joista saa erilaisia näkemyksiä aiheeseen ja lisäksi oppii uusia asioita.