ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2016

Seuraavan luennon alkuun on

Ajankohtaista

  • TIM tehtävien pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 20.7.2017 klo 11:46.
  • Wiki hyvitykset on viimeksi päivitetty Korppiin 6.10.2016 klo 15:09.
  • Jos palautat analysaattori- tai ohjelmointitöitä, lähetä tieto palautuksesta luennoitsijalle sähköpostilla.
  • Jos tahdot muuttaa suorittamasi kurssin opintopistemäärää, ilmoita siitä luennoitsijalle sähköpostilla.
  • Osioiden suorittamiseen ja pisteiden keräämiseen ei ole takarajaa. Huomaa kuitenkin että suorituksen laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun kurssi sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon
  • Kurssin loppukyselyn vastauksia pohtimalla tulee kerranneeksi tenttiä varten, yhteenvedon vastauksista näkee täältä
  • Halutessasi voit vastata kurssin alkukyselyyn ennen kuin aloitat opiskelemisen, yhteenvedon vastauksista näkee täältä

Kurssin suoritus itsenäisesti

  • Kevään 2016 kurssin suoritusta voi jatkaa itsenäisesti näiden sivujen ohjeiden mukaan.
  • Kurssi on vanhentunut korpissa, mutta sillä ei ole vaikutusta suoritukseen.
  • Jos et ole ilmoittautunut kevään 2016 kurssille korpissa, suorita uudempi kurssi.