ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2015

Seuraavaan luennon alkuun on

Ajankohtaista

  • 14.2.2017 Kevään 2015 luentotallenteet on poistettu moniviestimestä, kevään 2015 sivujen linkit on päivitetty kevään 2016 tallenteisiin.
  • TIM Demojen pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 30.1.2017 klo 11:25.
  • eTenteissä valitse vuoden 2016 eTentti. Vuoden 2015 eTentit on poistettu. Vuoden 2016 pisteytys on nelinkertainen vuoteen 2015 verrattuna, joten vuoden 2016 eTentin pisteet jaetaan neljällä korppiin tallennettaessa.
  • Teoria 1-3 Wiki hyvitykset on viimeksi päivitetty Korppiin 3.11.2016 klo 11:11.
  • Kevään 2015 kurssin ilmoittautuminen sulkeutuu ja kurssi vanhenee korpissa 31.5.2016. Kurssille ilmoittautuneet voivat jatkaa kurssin suorittamista ilman takarajaa.
  • 15.3.2016 TIM Demot eivät enää näy TIM -järjestelmässä, suorat linkit demot sivulta toimivat.
  • Jos teet analysaattori- tai ohjelmointitehtäviä, ilmoita luennoitsijalle sähköpostilla kun tehtävät ovat valmiit tarkastettavaksi.

Kurssin itsenäinen suoritus

  • Voit suorittaa ITKP104 Tietoverkot kurssia itsenäisesti läpi vuoden kevään 2015 ohjeiden ja materiaalien mukaan. Opiskele sisältö luentotallenteiden ja -materiaalien avulla, tee demotehtävät (joista saa hyvitystä myös itsenäiseen suoritukseen) ja sitten suorita haluamasi teoriaosiot eTenteillä ja käytännön osiot palauttamalla harjoitustehtäviä. Osioiden suorittamiselle ei ole takarajaa. Jos olet aloittamassa kurssin itsenäistä suoritusta, kannattaa valita uudempi kurssitoteutus. Jo aloitettuja suorituksia voi jatkaa ilman takarajaa.

Mitä kurssin jälkeen?

ITKP104 Tietoverkot on ollut laaja katsaus tietoverkkojen ja tietoliikenneprotokollien maailmaan. Jos aiheet kiinnostaa enemmän niin kannattaa perehtyä kurssilla lähteinä oleviin kirjoihin. Osaamistaan voi syventää myös suorittamalla TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin. Lisäksi kurssin wiki sivuille on listattu muutamia tietoverkkoihin liittyviä verkkokursseja, joista saa erilaisia näkemyksiä aiheeseen ja lisäksi oppii uusia asioita.