ITKP104 Tietoverkot 1-5 op keväällä 2015

Seuraavaan luennon alkuun on

Ajankohtaista

  • TIM Demojen pisteet on viimeksi päivitetty Korppiin 20.12.2017 klo 10:36.
  • Kevään 2016 tai 2017 demoja 4 ja 5 voi myös tehdä ja niistä mahdollisesti saatavaa hyvistystä on mahdollista hyödyntää kevään 2015 kurssin suorituksen pistemäärän nostamiseen. Pistemuutoksen vuoksi kevään 2016 ja 2017 demojen pisteet jaetaan neljällä sovellettaessa kevään 2015 kurssille. Demojen tekeminen ei vaadi ilmoittautumista uudemmalle kurssille. Ilmoita sähköpostilla jos olet suorittanut demoja ja haluat hyvitykset kevään 2015 kurssille korpissa.
  • 14.2.2017 Kevään 2015 luentotallenteet on poistettu moniviestimestä, kevään 2015 sivujen linkit on päivitetty kevään 2016 tallenteisiin. Katso myös luentomateriaali, jossa mm. linkit kevään 2017 luentovideoihin.
  • eTenteissä valitse uusin eTentti. Vuoden 2015 eTentit on poistettu. Uusien tenttien pisteytys on nelinkertainen vuoteen 2015 verrattuna, joten eTentinteistä saadut pisteet jaetaan neljällä korppiin tallennettaessa.
  • Teoria 1-3 Wiki hyvitykset on viimeksi päivitetty Korppiin 3.11.2016 klo 11:11.
  • Vaikka kurssi on vanhentunut, kurssille ilmoittautuneet voivat jatkaa kurssin suorittamista ilman takarajaa. Huomaa kuitenkin että suorituksen laajuutta tai arvosanaa ei voi enää muuttaa sen jälkeen kun kurssi sisällytetään pää- tai sivuainekokonaisuuteen tai erillisenä kurssina tutkintoon.
  • 15.3.2016 TIM Demot eivät enää näy TIM -järjestelmässä, suorat linkit demot sivulta toimivat.
  • Jos teet analysaattori- tai ohjelmointitehtäviä, ilmoita luennoitsijalle sähköpostilla kun tehtävät ovat valmiit tarkastettavaksi.

Kurssin itsenäinen suoritus

  • Voit suorittaa ITKP104 Tietoverkot kurssia itsenäisesti läpi vuoden kevään 2015 ohjeiden ja materiaalien mukaan. Opiskele sisältö luentotallenteiden ja -materiaalien avulla, tee demotehtävät (joista saa hyvitystä myös itsenäiseen suoritukseen) ja sitten suorita haluamasi teoriaosiot eTenteillä ja käytännön osiot palauttamalla harjoitustehtäviä. Osioiden suorittamiselle ei ole takarajaa. Jos olet aloittamassa kurssin itsenäistä suoritusta, kannattaa valita uudempi kurssitoteutus. Jo aloitettuja suorituksia voi jatkaa ilman takarajaa.

Mitä kurssin jälkeen?

ITKP104 Tietoverkot on ollut laaja katsaus tietoverkkojen ja tietoliikenneprotokollien maailmaan. Jos aiheet kiinnostaa enemmän niin kannattaa perehtyä kurssilla lähteinä oleviin kirjoihin. Osaamistaan voi syventää myös suorittamalla TIEA322 Tietoliikenneprotokollat kurssin. Lisäksi kurssin wiki sivuille on listattu muutamia tietoverkkoihin liittyviä verkkokursseja, joista saa erilaisia näkemyksiä aiheeseen ja lisäksi oppii uusia asioita.