Open Source vai vapaaohjelma

Nykyaikana kaikki puhuvat open sourcesta. Älä sinä lankea samaan. Suomen kielessä on samalle asialle paljon parempikin nimi: vapaaohjelma.

Tietokoneohjelmia, joita on kaikilla lupa käyttää, muuttaa ja levittää (muutettuna tai muuttamattomana, maksutta tai maksua vastaan) ja joiden lähdekoodi on käyttäjien saatavilla, on pitkään kutsuttu englannin kielessä nimellä "free software", suomeksi vapaaohjelma. Englannin kielessä tällä termillä on ikävä ominaisuus: vaikka sanalla free tarkoitetaan tässä vapautta (free speech, not free beer), se yleisesti ymmärretään väärin. Niinpä liian moni ihminen luulee, että free software on ilmaisohjelma. Kannattaa kuitenkin huomata, että samaa ongelmaa ei ole suomen kielen sanalla "vapaaohjelma".

Englannin kielen termi "Open Source Software" keksittiin, kun eräät ihmiset kyllästyivät tähän ongelmaan. He halusivat käyttää sanaa, jota ei voi ymmärtää väärin. Joku ehdotti Open Sourcea, ja sitä alettiin käyttää. Open Source ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Sanalla "open" on myös oma merkityksensä - sillä tarkoitetaan usein asiaa, joka on valmisteltu avoimesti - joka ei ole sama kuin mitä Open Source -termin kannattajat tarkoittavat. "Open Source Software" on helppo ymmärtää ohjelmistona, jonka lähdekoodi on saatavilla. Jos sen ymmärtää näin, on ymmärtänyt sen väärin. Termin puolestapuhujien mukaan "Open Source" -ohjelman on myös täytettävä edellämainitut vapauden kriteerit: sitä tulee olla lupa kenen tahansa muutella ja levittää. Toisin sanoen termien "Open Source Software" ja "free software" (vapaaohjelma) on tarkoitus merkitä samaa asiaa.

Suomen kielessä ei ole koskaan ollut mitään epäselvyyttä siitä, tarkoitetaanko vapaaohjelma-termillä vapautta vai ilmaisuutta. Siksi suomen kielessä ei ole mitään syytä ottaa käyttöön mitään vaihtoehtoista termiä. Lisäksi "open source" sopii huonosti suomen kieleen.

Lopuksi haluan muistuttaa, että on tärkeää puhua vapaudesta. Viime aikoina on tavallisten ihmisten vapautta haluttu rajoittaa mitä ihmeellisimmillä tekosyillä. On vain yksi tapa varmistaa, että vapaus pysyy: meidän kaikkien täytyy puolustaa sitä jatkuvasti, esimerkiksi puhumalla siitä. Ihminen, joka puhuu open sourcesta, vaikenee vapaudesta, mutta hän, joka puhuu vapaaohjelmista, tekee oman pienen osansa maailman parantamiseksi.


Linkkejä:

Muiden ihmisten kirjoituksia aiheesta


Tämä sivu kuuluu kokonaisuuteen Vapaaohjelmista.

Valid XHTML 1.0!

19.10.2002 Antti-Juhani Kaijanaho <antkaij@mit.jyu.fi>

Copyright © Antti-Juhani Kaijanaho. Kopiointi on sallittu tietyin ehdoin.
Huomattakoon, että tekijä ei ole oikeustieteitä virallisesti opiskellut päivääkään. Tämä sivusto ei tarjoa lainopillisia neuvoja.