Publications by Antti-Juhani Kaijanaho

Refereed contributions

 1. Antti-Juhani Kaijanaho: On Typechecking B. In Pekka Kilpeläinen & Niina Päivinen (Eds.), "Proceedings of the Eighth Symposium on Programming Languages and Software Tools SPLST'03, Kuopio, Finland, June 17-18, 2003", Report A/2003/1, University of Kuopio, Department of Computer Science, Kuopio, June 2003 (10 pages). [PDF] [PDF of the slides]

Externally reviewed theses

 1. Antti-Juhani Kaijanaho: The extent of empirical evidence that could inform evidence-based design of programming languages: a systematic mapping study. University of Jyväskylä, 2014. Jyväskylä Licentiate Theses in Computing 18. [full text access]
 2. Antti-Juhani Kaijanaho: Evidence-based programming language design: a philosophical and methodological exploration. University of Jyväskylä, 2015. Jyväskylä Studies in Computing 222. [full text access]

Other academic material

 1. Antti-Juhani Kaijanaho and Benjamin Fallenstein: Totally Different Structural Programming: Programming Languages in ZigZag. An invited talk presented at the first international ZigZag Workshop, part of the The Twelfth ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, in Århus, Denmark, on August 14, 2001 [HTML, PS, PDF]
 2. Antti-Juhani Kaijanaho: Muistinhallinta siivousmenetelmien avulla (Memory management using garbage collection). Bachelor's thesis at University of Jyväskylä, Department of Mathematical Information Technology, 2001. (20 pages, in Finnish) full text access
 3. Antti-Juhani Kaijanaho: The formal method known as B and a sketch for its implementation. Master's thesis, University of Jyväskylä, 2002 (154 pages). [compressed PS, PS, PDF]
 4. Antti-Juhani Kaijanaho & Tommi Kärkkäinen: Formaalit menetelmät. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2005. Luentomoniste 12. (171 pages)
 5. Jari Veijalainen, Anne Honkaranta, Niina Hämäläinen, Antti-Juhani Kaijanaho, Mikko Kiviharju, Jani Kurhinen, Kari Kärkkäinen, Oleksiy Mazhelis, Samuli Pekkoala & Jani Penttilä: Luku 14 Tietojenkäsittelyn kehittyminen ja tietoturvallisuus teoksessa "Sotatekninen arvio ja ennuste 2025 STAE 2025 osa 1: Teknologian kehitys", Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos, 2008.
 6. Antti-Juhani Kaijanaho: Ohjelmointikielten periaatteet. Jyväskylä: Jyväskylän yliiopisto, tietotekniikan laitos, 2010. Luentomoniste 16. (153 pages)

Other technical material

 1. Antti-Juhani Kaijanaho: LaTeX ja AMS-LaTeX: Opus asiatekstin ladonnasta. 1. p.: Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ATK-keskus, 1998. 2. korjattu p.: Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ATK-keskus, 2004. Käyttäjän opas 43. (180 pages, in Finnish)
 2. Antti-Juhani Kaijanaho: ZigZag - Tulevaisuuden systeemi. Systeemityölehti 2001-2, 2001.

Miscellaneous

 1. Antti-Juhani Kaijanaho: Vety - tulevaisuuden energianlähde?. S.C. - Science & Culture 1/92, 1992
 2. Antti-Juhani Kaijanaho: Evoluutio eli kuinka lajit syntyivät ja kehittyivät. S.C. - Science & Culture 1/92, 1992
 3. Antti-Juhani Kaijanaho: Tulevaisuuden eläinkunta. S.C. - Science & Culture 1/92, 1992
 4. Antti-Juhani Kaijanaho: Planeettoja aurinkokunnan ulkopuolella. S.C. - Science & Culture 1/92, 1992
 5. Antti-Juhani Kaijanaho: Hypermedia. Vihreä Elämä 1/93, 1993.
 6. Antti-Juhani Kaijanaho and Oras Tynkkynen: Maapallo ja luonnontieteet - lyhyt johdatus ympäristötuhoihin. Vihreä Elämä 1/93, 1993.
 7. Sirkka Suurla et al.: Sielujansa. Tampere: Tammes, 1993. (Poems, in Finnish)
 8. Antti-Juhani Kaijanaho: Tarvitaanko ihmistä maapallolla? Gaia pitää huolen itsestään. Vihreä Elämä 1/94, 1994.
 9. Antti-Juhani Kaijanaho: Fyysinen todellisuus: fysiikan maailmankuva ja sen kehitys (Physical World: the World-wiew of Physics and Its Development). Concluding project at the Tampere Rudolf Steiner School (WWW edition), 1997. (42 pages, in Finnish, with English abstract) [HTML]

To Antti-Juhani Kaijanaho's professional home page
To Antti-Juhani Kaijanaho's brief CV
2015-12-05 Antti-Juhani Kaijanaho