TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät 2016

Note that this installation of the course is in Finnish exclusively. If you cannot participate in discussions in Finnish, contact the lecturer at antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi as soon as possible so an alternative mode of instruction can be devised for you.

Ohjelmointikielten periaatteet on samannimisen maisteriohjelman pakollinen opintojakso. Se sopii myös valinnaiseksi opintojaksoksi muille tietotekniikan pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

Kurssilla jäsennetään opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä ohjelmointikielten alaa: mitä on jo olemassa, mitä voisi olla olemassa, ja miten vaihtoehtoja voi arvioida. Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten tutkimusalaan – niin kielten perinteiseen ja formaaliin analyysiin kuin empiiriseen arviointiin. Kurssin tarkemmat osaamistavoitteet on tarjolla.

Kurssilla opiskelijoiden odotetaan olevan aktiivisia. Lähiopetus jakaantuu luentoihin ja harjoituksiin, joissa molemmissa käydään opettajan ja opiskelijoiden kesken keskustelua. Luentojen pohjaksi opettaja voi antaa ennakkotehtävän, ja harjoitusten pohjaksi opettaja antaa luku- ja laskutehtäviä sekä kysymyksiä pohdittavaksi. Opiskelijoiden tulee valmistautua sekä luentoihin että harjoituksiin paneutumalla tehtäviin etukäteen. Luennoilla opettaja alustaa luennon aiheen, josta sitten käydään keskustelua. Harjoituksissa keskustelua käydään tehtävien ja kysymysten pohjalta, ja samalla käydään yhdessä läpi sellaisten tehtävien oikeat vastaukset, joiden kohdalla se on mielekästä.

Ilmoittaudu Korpitse.Satunnaisia linkkejä: