TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät 2009

Kurssi luennoidaan keväällä (Q3 eli tammi–maaliskuu) suomeksi.

If you cannot interact in Finnish, I suggest you take the reader approach.

Ilmoittautuminen Korpissa.

Huomaa, että aiemmista TIES542-kursseista poiketen tähän kurssiin ei sisälly seminaaria.Kurssin tavoitetyömäärä keskiverto-opiskelijalle, joka osallistuu kaikkeen kontaktiopetukseen ja kirjoittaa oppimispäiväkirjan:

h/vkoh yhtop1)
Luennot4361,4
Demotilaisuudet2180,68
Luentojen kertaus kotona,
päiväkirjan kirjoittaminen
4361,4
Demojen tekeminen kotona5451,7
YHTEENSÄ 15 135 5,1

1) Nämä laskennalliset opintopistemäärät perustuvat tutkintoasetuksen 5 §:ssä määrättyyn keskimääräiseen suhdelukuun 1600 h / 60 op. Hyväksytty kurssisuoritus on 5 op:n arvoinen riippumatta todellisesta työmäärästä.


2009-01-12 Antti-Juhani Kaijanaho <antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi>

Valid XHTML 1.0!