Funktio-ohjelmointi 1 ja 2 (2005-2006)

Englanniksi / in English

Funktio-ohjelmointi 1 (3 op / 2 ov, 25.10.2005–16.12.2005) -kurssin tarkoituksena on antaa kurssin opiskelijoille funktio-ohjelmoinnin eli funktionaalisen ohjelmointityylin perustiedot ja -taidot, kyky ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia Haskell-funktiokielellä sekä ymmärrys siitä, miten funktio-ohjelmoinnin tekniikoita voidaan soveltaa myös perinteisissä kielissä.

Funktio-ohjelmointi 1 -kurssille tulevien opiskelijoiden tulee osata ohjelmoida jollakin perinteisellä kielellä kuten Javalla. Heidän tulee myös tuntea tietorakenteiden ja algoritmien perusasiat perinteisen (imperatiivisen) ohjelmointityylin näkökulmasta. Nämä tiedot ja taidot on mahdollista hankkia käymällä esimerkiksi kaikki seuraavat kurssit: ITKP102 Ohjelmointi 1 (myös harjoitustyö), Ohjelmointi 2 (myös harjoitustyö) sekä ITKA201 Algoritmit 1.

Funktio-ohjelmointi 2 (3 op / 2 ov, 10.1.2006–9.3.2006) syventää 1-kurssilla hankittua osaamista. Kurssilla opiskelija saa aineksia monimutkaisempien ohjelmistojen toteuttamiseen funktiotyylillä (erityisesti Haskell-kielellä), ja kurssin jälkeen hän kykenee kehittymään itsenäisesti funktio-ohjelmoijana. Kurssilla tutustutaan myös funktio-ohjelmoinnin teoriapohjaan ja sitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Funktio-ohjelmointi 2 -kurssille otetaan vain 1-kurssin käyneitä (tai vastaavat tiedot ja taidot muuten hankkineita) opiskelijoita.

Luentokursseille ilmoittaudutaan Korpitse (1-kurssi, 2-kurssi).

Kursseille ei oteta opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet syksyllä 2003 luennoidun TIE0328 Funktio-ohjelmointi -kurssin.


Valid XHTML 1.0!

2005-10-30 antkaij@mit.jyu.fi