Tentti

Kurssin voi suorittaa tenttimällä, jolloin harjoitustyötä ei tehdä. Kyse on perinteisestä tentistä, jossa muistiinpanoja EI saa olla mukana. Laskinta tentissä ei tarvita. Tenttiin tulee ilmoittautua tavanomaiseen tapaan Korpin kautta.

Tenttitilaisuudet ovat:

Viime vuoden kurssin tenttejä (ei välttämättä vertailukelpoisia tähän vuoteen):


Kurssin pääsivu

2012-05-28 antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi