Harjoitustyö

Kurssin voi halutessaan suorittaa harjoitustyöllä. Harjoitustyö tehdään yksin. Aiheesta sovitaan luentojen viimeisellä viikolla; deadline on 16.4.2012.

Harjoitustyö on oppimisväline ja syventää kurssin asioiden osaamistasi. Toisaalta se on myös näyttö osaamisesta.

Toivon harjoitustyöaiheen tulevan sinulta itseltäsi. Katsotaan sitten yhdessä, kuinka hyvin se soveltuu osaamisnäytöksi ja siten kurssin suoritukseksi. Aiheen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kurssin arviointiperiaatteisiin ja miettiä, miten aiheesi antaa sinulle mahdollisuuden näyttää osaamistasi arviointiperusteiden eri osa-alueilla.

Tyypillinen harjoitustyö sisältää

Poikkeuksellisissa tapauksissa voit tehdä pelkän kirjoitelman (n. 10 sivua) – jos esimerkiksi olet luonteeltasi teoreetikko ja olet valmis näkemään sen eteen vaivaa.

Joitakin mahdollisia harjoitustyön aiheita:

Aiheesta on syytä sopia minun kanssani ennen työn aloittamista.


Kurssin pääsivu

2012-03-08 antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi