Arviointiperiaatteet

Tentti ja harjoitustyö arvioidaan, kurssin osaamistavoitteet huomioiden, seuraavien pisteytysperiaatteiden mukaisesti:

Pist. Ymmärtävä osaaminen Soveltava osaaminen Syvällinen osaaminen
Analyyttinen Synteettinen
8 Olet osoittanut ymmärtäväsi kurssin keskeiset käsitteet moitteettomasti. Olet osoittanut osaavasi soveltaa kurssin keskeistä välineistöä moitteettomasti. Olet osoittanut kykeneväsi analysoimaan kurssin alaan kuuluvia tietojenkäsittelyongelmia ansiokkaasti. Olet osoittanut kykeneväsi luomaan uutta kurssin alalla.
6 Olet osoittanut ymmärtäväsi kurssin keskeiset käsitteet, mutta ymmärryksesi on paikoin virheellistä. Olet osoittanut osaavasi soveltaa kurssin keskeistä välineistöä, mutta soveltamisesi on paikoin virheellistä. Olet osoittanut kykeneväsi analysoimaan kurssin alaan kuuluvia tietojenkäsittelyongelmia, mutta analyysiisi on jäänyt virheitä. Olet pyrkinyt luomaan uutta kurssin alalla ja olet siinä osin onnistunut.
4 Olet osoittanut ymmärtäväsi kurssin keskeisiä käsitteitä vähintään pinnallisesti, mutta ymmärryksessäsi on paikoin olennaisia puutteita. Olet osoittanut tietäväsi, miten kurssin keskeistä välineistöä voidaan soveltaa käytäntöön, mutta käytännnössä on vielä paljon harjoiteltavaa. Olet pyrkinyt analysoimaan kurssin alaan kuuluvia tietojenkäsittelyongelmia, mutta analyysisi ei ole kovin onnistunutta.

Arvionnissa lasketaan kunkin kolmen osa-alueen pisteet yhteen. Syvällisen osaamisen alueella huomioidaan analyyttisestä ja synteettisestä osaamisesta se, jonka pistearvo on suurempi.

Kurssin arvolause muodostuu tentin tai harjoitustyön pisteytyksen sekä demohyvityksen summan perusteella seuraavasti:

Pistesumma12 14½ 17 19½ 22
Arvolause1 2 3 4 5

Kurssin pääsivu

2012-01-02 antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi