Kaijanahon tietotekniikka-aiheinen koneiskirjasto

Mikä on koneiskirjasto?

Koneiskirjasto on kokoelma koneismateriaalia. Tämä koneiskirjasto käsittelee tietotekniikkaa, ja erityisesti niitä tietotekniikan aloja, joista sen ylläpitäjä, Antti-Juhani Kaijanaho on kiinnostunut.

Sisältö

Tämä koneiskirjasto sisältää materiaalia seuraavilta aihealueilta:

Koneis?

Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja (11. painos, Satku, 2001) määrittelee useita koneis-alkuisia sanoja, mm. koneisallekirjoitus (engl. digital signature), koneisarkisto (engl. electronic archive) ja koneisasiakirja (engl. electronic document). Yhteistä näille sanoille on se, että ne ovat käsitteinä jonkin reaalimaailman käsitteen tietoteknisiä vastineita - voitaneen jopa sanoa koneismaailman vastineita reaalimaailman käsitteille.


Antti-Juhani Kaijanaho <gaia@iki.fi>