Ansioluettelo

1. Täydellinen nimi ja ansioluettelon päiväys

Täydellinen nimi: Antti-Juhani Kaijanaho
ORCID 0000-0002-3497-583X
Laadittu: 12. joulukuuta 2018

2. Syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, asuinpaikka

Syntymäaika ja -paikka: 2. marraskuuta 1977, Jyväskylä
Kansalaisuus: suomalainen

3. Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot

Filosofian tohtorin tutkinto
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
Tietotekniikka
Jyväskylässä 21.12.2015

Filosofian lisensiaatin tutkinto
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
Tietotekniikka
Jyväskylässä 13.8.2014

Filosofian maisterin tutkinto
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
Tietotekniikka (ohjelmistotekniikka)
Jyväskylässä 20.12.2002

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
Tietotekniikka
Jyväskylässä 14.12.2001

Ylioppilastutkinto
Tampereen Rudolf Steiner -koulu
Helsingissä 31.5.1997

4. Muu koulutus ja erityistaidot

Hyvis-koulutus
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylässä 28.8.2018–28.2.2019

Yliopistopedagogiikan opintoja (10 op)
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Jyväskylässä 7.12.2016

5. Kielitaito

suomen kieli
äidinkieli
laudatur, ylioppilastutkinto (äidinkieli) 31.5.1997

englannin kieli
itsearvio C2 (taitavan kielenkäyttäjän kielitaito)
yleistasoarvio 6, yleinen kielitutkinto (ylin taso) 28.3.2009
laudatur, ylioppilastutkinto (pitkä oppimäärä) 31.5.1997

ruotsin kieli
itsearvio A2 (peruskielitaito)
hyvät tiedot, perustason kurssi (JY XRU701, 1 ov) 26.2.2001
magna cum laude approbatur, ylioppilastutkinto (keskipitkä oppimäärä) 31.5.1997

saksan kieli
itsearvio A2 (peruskielitaito)
magna cum laude approbatur, ylioppilastutkinto (lyhyt oppimäärä) 31.5.1997

vietnamin kieli
itsearvio A1 (aloittelija) – yksittäisiä lauseita ja sanoja

6. Nykyinen työtehtävä

yliopistonopettaja, tietotekniikka
Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos (31.12.2016 asti) / informaatioteknologian tiedekunta (31.12.2017 alkaean)
1.2.2016 alkaen toistaiseksi

sivutoiminen yrittäjä, hallituksen jäsen
Hanoin Makuja Oy
14.10.2018 alkaen toistaiseksi

7. Aiempi työkokemus

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella ellei toisin mainita

tohtorikoulutettava
1.8.2014–31.1.2016 (useita peräkkäisiä työsuhteita)

Ulkomaanvierailu
2.2.–30.4.2015, Essen, Saksa
Universität Duisburg–Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Datenverwaltungssysteme und Wissensrepräsentation
Rahoitettu työmatkana (sisältyy yllä kuvattuihin työsuhteisiin)

yliopistonopettaja (66 %) ja tohtorikoulutettava (34 %)
1.8.2011–31.7.2014

assistentti
1.1.2002–31.7.2011 (useita peräkkäisiä määräaikaisia virka- ja työsuhteita)

sivutoiminen tuntiopettaja (52 h)
Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti
21.11.2003–13.12.2003 ja 9.1.2004–24.1.2004
Formaalit menetelmät -kurssin vastuuopettaja

sivutoiminen tuntiopettaja (27 h)
Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto
17.1.2002–15.3.2002
Ohjelmointi-erikoiskurssin toinen vastuuopettajista

tutkimusavustaja (20 h/vko)
1.1.2001–31.12.2001
ZigZag-projekti

sivutoiminen tuntiopettaja (39 h + 54 h) 15.5.2001–29.6.2001
Ohjelmointi-kesäkurssin vastuuopettaja

tutkimusapulainen (20 h/vko)
1.7.2000–31.12.2000
ZigZag-projekti

sivutoiminen tuntiopettaja (40 h + 35 h)
25.9.2000–20.12.2000
Johdatus ohjelmointiin -kurssin kurssiassistentti

sivutoiminen tuntiopettaja (120 h + 165 h)
10.1.2000–31.7.2000
Ohjelmointi-kurssin kurssiassistentti (sekä kevät- että kesäkurssi)

ATK-kurssin ohjaaja (33 h)
Jyväskyän Rudolf Steiner -koulu
kevätlukukausi 1999

Myyjä
Kehitysmaayhdistys ja -kauppa Tasajako
6.6.–1.7.1994

9. Opetuskokemus

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella (–2016) ja informaatioteknologian tiedekunnassa (2017–) ellei toisin mainita

Uuden kurssin suunnittelu ja ensitoteutus

Toiminta vastuuopettajana omilla opetusmateriaaleilla (edellä mainittujen lisäksi)

Toiminta vastuuopettajana pääosin muiden laatimalla opetusmateriaalilla

Pro gradujen ohjaus (vain valmistuneet)

16 ohjausta, joista 8 yksin ja 4 avustavana; muuttuneen tutkintosäännön vuoksi vuodesta 2010 vuoteen 2015 en voinut toimia kuin avustavana ohjaajana.

Kandidaatintutkielmien ohjaus

15 valmistunutta tutkielmaa.

Opetuksesta saadut tunnustukset

Opiskelijapalaute 2014 – Sinua on kehuttu
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
2.6.2014

Hyvä Ope! – Sinua on kehuttu ja hyväksi havaittu
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
20.6.2012

10. Palkinnot ja huomionosoitukset

Agora-gradupalkinto 2003
Jyväskylän teknillinen seura
1.12.2003

Paras gradu 2002
Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
3.2.2003

11. Muut tieteelliset ja akateemiset ansiot

Osallistuin Dagstuhl-seminaariin 18061 "Evidence About Programmers for Programming Language Design" 4.–9.2.2018.

Usability of Programming Languages: Special Interest Group (SIG) Meeting at CHI 2016
yksi seitsemästä järjestäjästä
extended abstract (ACM Digital Library)

Vertaisarvioija (referee) lehdelle ACM Transactions on Computing Education.

Osallistuin Dagstuhl-seminaariin 15222 "Human-Centric Development of Software Tools" 25.–28.5.2015.

12. Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Erillinen julkaisuluettelo.

Väitöstiedotteen medianäkyvyys
Tekniikka & Talous (verkkosivusto) 23.11.2015

13. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Jyväskylän kaupunki, kunnan keskusvaalilautakunta
5.6.2017 alkaen

Lautamies
Keski-Suomen (ent. Jyväskylän) käräjäoikeus
Pohjois-Savon (ent. Kuopion) käräjäoikeus maaoikeutena
1.3.2005–30.9.2017

Vaalipiirilautakunnan varajäsen
Keski-Suomen vaalipiirilautakunta
eduskuntavaaleista 2011 alkaen 25.9.2017 asti

Tuomarinvakuutus
Jyväskylän käräjäoikeus
15.3.2005

Varavaltuutettu
Jyväskylän kaupunginvaltuusto
23.1.2006–31.12.2008

Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsen
Jyväskylän kaupunki, kunnan keskusvaalilautakunta
vaalikausi 2005–2008

Vaalilautakunnan jäsenyydet
Keljonkangas, varapuheenjohtaja kunnallisvaaleissa 2008 ja Euroopan parlamentin vaaleissa 2009
Keltinmäki, jäsen kunnallisvaaleissa 2012

14. Muut ansiot

Tiedekuntaneuvoston jäsen / varajäsen
Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
jäsen 1.1.2018–31.12.2021
varajäsen 1.1.2010–31.12.2017
jäsen 1.8.2008–31.12.2009
varajäsen 1.8.2005–31.7.2008

Laitosneuvoston varajäsen
Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
1.8.2005–31.12.2009

Työryhmäjäsenyydet Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella
Opetussuunnitelmatyö, Teknologian (ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, pelit ja pelillistäminen) työryhmä, talvi 2013-2014
Opetuksen työryhmä 2010–2011