WWW-sivut

Näihin yksinkertaisiin sivuihin tarvitset oman www-sivusi juurihakemistoon seuraavat tiedostot: config.php, header.php, footer.php, style.php ja print.css sekä "function" -alihakemistoon tiedosto switch.php. Näiden käyttö tietysti olettaa, että PHP on käytössä. Tiedostoon config.php on kerätty sivujen asetukset. Sinne tulevat käyttäjäkohtaiset muutokset. Tiedosto switch.php mahdollistaa www-sivujen kielen ja tyylin valinnan, oli evästeet käytössä tai ei. Tiedostot header.php ja footer.php tekevät sivujen ylä- ja alareunan. Tiedostot style.php ja print.css taas määrittävät sivujen tyylin.

Juurihakemistoon tarvitaan tietysti vielä index.php -tiedosto, joka voi olla esimerkiksi seuraava esimerkkisivu. Siinä esitellään sivuston erilaisia ominaisuuksia. Yksinkertaisimmillaan uuden sivun lisääminen on vain html-koodin kirjoittamista tekstieditorilla siten, että alkuun tulee rivi

<?php include("header.php"); ?>
ja loppuun
<?php include("footer.php"); ?>