TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi - Kevät 2017

Tämä kurssisivu on tarkoitettu lähinnä valmiin materiaalin jakamiseen. Tiedottamiseen käytetään sähköpostilistaa, ja työn alla oleva materiaali löytyy alla mainitusta yousource-reposta.

Kurssi suoritetaan joko harjoitustyöllä tai tenttimällä. Harjoitustyön tarkemmat ohjeet ja suoritusvaatimukset julkaistaan lähiaikoina, mutta pääpiirteissään työn sisältö on seuraava:

Kurssin laajuus on 4 opintopistettä, joten luentojen osuus on vain vajaa kolmasosa. Loppuosa koostuu omatoimisesta työstä harjoitustyön ja lisäopiskelun parissa, mutta tukea ja ohjausta toki on tarjolla sähköpostitse ja luentojen yhteydessä.

Materiaalia