Tämä kurssisivu on tarkoitettu lähinnä valmiin materiaalin jakamiseen. Tiedottamiseen käytetään sähköpostilistaa, ja työn alla oleva materiaali löytyy alla mainitusta yousource-reposta.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan joko harjoitustyöllä tai tenttimällä. Harjoitustyö on helpompi tapa. Työn tekeminen tapahtuu seuraavasti:

Kurssin laajuus on 4 opintopistettä, joten luentojen osuus on vain vajaa kolmasosa. Loppuosa koostuu omatoimisesta työstä harjoitustyön ja lisäopiskelun parissa, mutta tukea ja ohjausta on toki tarjolla sähköpostitse ja luentojen/ohjausten yhteydessä.

Materiaalia

Seuraavassa taulukossa kooste kurssin aiheista ja niihin liittyvistä materiaaleista.

Luku Aika Moniste Kalvot Tutoriaali Notebook
1. Johdanto vk04 22.1.2018 pdf pdf html (päivitetty 16.1.2018) ipynb
2. Kuvanmuodostus ja näytteistys vk05 29.1.2018 pdf pdf html ipynb
3. Suodatus ja muokkaus vk06 5.2.2018 pdf pdf html ipynb
4. Taajuusanalyysi vk07 12.2.2018 pdf pdf html (päivitetty 13.2.2018) ipynb
5. Värit ja valon aistiminen vk08 19.2.2018 pdf pdf html (päivitetty 19.2.2018) ipynb
6. Reunat ja nurkat vk09 26.2.2018 pdf pdf html (päivitetty 24.2.2018) ipynb
7. Segmentointi ja klusterointi vk10 5.3.2018 pdf pdf html (päivitetty 7.3.2018) ipynb
8. Skaala-avaruus vk11 12.3.2018 pdf pdf html (päivitetty 11.3.2018) ipynb
9. Pistepiirteet vk12 19.3.2018 pdf pdf html ipynb
Pääsiäistauko vk13-14
10. Geometriset muunnokset vk15 9.4.2018 pdf pdf html ipynb
11. Videokuva ja optinen vuo vk16 16.4.2018 pdf pdf html ipynb
12. Tilastollinen analyysi vk18 30.4.2018 pdf pdf html ipynb
13. Hahmontunnistus vk18 30.4.2018 pdf pdf html ipynb
14. Koneoppiminen ja luokittelu vk19 7.5.2018 pdf pdf html ipynb
15. Tilastolliset rakennemallit vk20 14.5.2018 pdf pdf html ipynb