JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Slovakin verkkokurssi - Camp 2

CAMP 2

Tehtävä 8 / Cvičenie 8

Napíšte niekoľko viet o sebe a svojej rodine. / Kirjoita muutama lause itsestäsi ja perheestäsi:

Ako sa voláš?
Kde bývaš?
Kde študuješ?
Čo študuješ?
Máš súrodencov?
Koľko máš rokov?
Koľko rokov má tvoj brat / tvoja sestra?
Čo robia tvoji súrodenci?
Čo robí tvoj otec / tvoja mama /priateľ / priateľka?
Kde žijú tvoji rodičia / súrodenci?
Máš babku a dedka /starých rodičov? Koľko majú rokov?
Čo máš rád / rada?
Čo robíš vo voľnom čase?
Atď.