JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Slovakin verkkokurssi - Camp 2

CAMP 2

Tehtävä 12 / Cvičenie 12

Doplňte predložky pre, na, po, o a cez. /Laita prepositiot  pre, na, po, o ja  cez oikeisiin kohtiin.

 1. Tá kniha je ….teba.
 2. Dávaj si pozor (dávať si pozor - olla varoivainen, varoa), keď prechádzaš…. cestu.
 3. Dávajte si pozor....predložky!
 4. Pokiaľ (pokiaľ - mihin asti) sa musím učiť gramatiku? - …stranu 54, … akuzatív.
 5. .... koho sú tie cukríky?
 6. Učiteľ sa opiera (opierať sa - nojata) …. stôl.
 7. Idem …..univezitu na bicykli. Idem …. Mesto.
 8. Jana nejde  …. diskotéku. Ide …. Koncert.
 9. Kde je moje cédečko? – Je ….polici.
 10. Ako sa dostanem .....stanicu?
 11. Matka sa stará (starať sa - huolehtia) .... dieťa.
 12. …. čo sa používa memory stick?
 13. Odprevadím ťa (odprevadiť - saattaa) …park
 14. V lete idú …Slovensko. Cestujú ….Poľsko.
 15. Mám niečo …..vás.
 16. Pozerajú sa …okno. Pozerajú sa …západ slnka (západ slnka - auringonlasku).
 17. Prídeme …. budúci týždeň.
 18. Máme jedla … mesiac!
 19. Zavolajte mu …hodinu.
 20. Koľko je hodín? - …. päť (minút) tri.

OIKEAT VASTAUKSET