JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Slovakin verkkokurssi - Camp 2

CAMP 2 - Kielioppi

Slovosled reflexívnych zámen ’sa’ a ’si'

Refleksiivipronominien ’sa’, ’si’ sanajärjestys

  • Vždy na druhom mieste vo vete v prítomnom čase / Aina preesens-lauseessa toisena!

Sestra sa volá Eva.
Ona sa volá Eva.
Volá sa Eva.
Moja sestra sa volá Eva.

Ako sa voláš?
Ty sa ako voláš?
Voláš sa Peter?

Učím sa.
Ja sa učím.
Jana sa učí.
Kedy sa učíš?
Učím sa večer.
Čo sa učíš?
Učím sa slovenčinu. A ty?
Ja sa neučím. Pozerám sa na televíziu.

Prosím si jednu kávu a koláč.
Dáš si niečo? (Otatko jotain?)
Čo si ty prosíš?
Ja si prosím čaj a buchtu. (buchta, f. – pulla)
On si prosí chlieb s maslom (voileipää) a ona si dá šalát.
Otec a mama si dajú obed. (Isä ja äiti ottaavat lounasta.)
Môj dobrý kamarát Miško sa žení. (Hyvä ystäväni Miško menee naimisiin).
Huom! Môj dobrý kamarát Miško – samaa kokonaisuus!